CTY CP LÂM ĐẠT HƯNG (林達興股份公司)

LIN TA HSING JOINT STOCK COMPANY

TEL:84-274-3790038      FAX:84-274-3790735

NO.37 Thong Nhat Street Song Than 2 Industrial Zone Di An Hsien Binh Duong Province, Viet Nam

Địa chỉ: Số 37, Đại lộ Thống Nhất, Khu CN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.

Highslide for Wordpress Plugin